Seminaria naukowe 2019/ 2020

Strona główna » Aktualności » Seminaria naukowe 2019/ 2020

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

serdecznie zaprasza na 

cykl seminariów naukowych poświęcownych archeologii, etnografii i numizmatyce. 

Seminaria będą odbywać się w czwartki o godz. 11.30 w sali audiowizualnej 212/213

Wstęp wolny.

Zapraszamy!

XII 2019

 

dr hab. Tomasz Płonka, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sztuka mezolityczna: nowe spojrzenie na funkcjonalność przedmiotów zdobionych 

 

12 XII 2019

mgr Radosław Biel, Politechnika Wrocławska, Digital public archaeology, czyli rzecz o popularyzacji 

19 XII 2019

dr Witold Grużdź, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, dr Katarzyna Pyżewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mgr Witold Migal, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Technologie krzemieniarskie na stanowisku „Za garncarzami” w Ożarowie"

9 I 2020  

dr Tomasz J. Chmielewski, Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański, mgr Jolanta Bagińska, Muzeum im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, dr Michał Borowski, Wrocław, dr Marcin Dziewanowski, Przecław, dr Mirosław Furmanek, Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski, mgr Agata Hałuszko, Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski, prof. Tomasz Goslar, Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, dr Mateusz Krupski, Fundacja Archeolodzy.org, Wrocław, mgr Maksym Mackiewicz, Fundacja Archeolodzy.org, Wrocław, mgr Piotr Mączyński, Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, mgr Bartosz Myślecki, Instytut Archeologii Uniwersytet Wrocławskiego, mgr Igor Pieńkos, firma Igor Pieńkos INGWAR, Jędrzejów, mgr Marcin Przybyła, firma Pryncypat, Kraków, dr Jan Reder, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, mgr Agata Sady, Muzeum Śląskie w Katowicach, dr Alona Starkova, Państwowe Muzeum Ermitażu, dr Katarzyna Ślusarska, Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański, mgr Jan Wiejacki, Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń, dr Mateusz Zawadzki, Katedra Geomatyki i Kartografii, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin, mgr Paweł Zawiślak, Lublin, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 2016-2018 na stanowiskach pradziejowych położonych w tzw. Mikroregionie Skarpy Dobużańskiej 

6 II 2020

 

mgr Anna Kufel-Dzierzgowska, Sieradz, Na Jedwabnym Szlaku

 

13 II 2020

mgr Błażej Muzolf, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Skarb brązowych bransolet z miejscowości Zabłocie, pow. Łask

27 II 2020 

dr Michał Przeździecki, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Na granicy światów. Obozowisko ludności kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętkorzyskie

5 III 2020

dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Poznań, Życie łowców-zbieraczy. Działania człowieka w świetle świadectw archeologicznych i paleośrodowiskowych z okresu późnego glacjału i wczesnego holocenu z zachodniej Polski 

12 III 2020  dr Piotr Czepas, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Przemysł w powiecie radzyńskim w latach 1918-1939 ODWOŁANE
19 III 2020  dr hab. Justyn Skowron, Łódź, „Pewne miejsca staranniej zdobią gliną” –o estetyce budowli w środkowoeuropejskim Barbaricum ODWOŁANE
26 III 2020

dr hab. Andrzej Wiśniewski, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Ostatni neandertalczycy z Bramy Morawskiej: chronologia, problemy taksonomiczne i eksploatacja środowiska ODWOŁANE

 

 7 V 2020

 

mgr Leszek Ziąbka, MBL Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie, Kalisz, dr Adam Kędzierski, Kierownik Stacji Archeologicznej Kalisz, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, mgr Justyna Karkus, Katedra Antropologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w kościele garnizonowym (pojezuickim) w Kaliszu, w trakcie prac remontowych w latach 2018-2019

14 V 2020

W. Lorkiewicz, Katedra Antropologii, Wydział BiOŚ, Uniwersytet Łódzki, D. Strapagiel, Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział BiOŚ, Uniwersytet Łódzki, B. Marciniak, Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział BiOŚ, Uniwersytet Łódzki, Ł. Grochowalski, Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział BiOŚ, Uniwersytet Łódzki, Wczesnośredniowieczne populacje Polski Centralnej w świetle badań genetycznych

 
21 V 2020 mgr Ireneusz Marchelak, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, mgr Leszek Ziąbka, MBL Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie Kalisz, Skarb ozdób brązowych z Kamienia, pow. Kaliski
   
   
   
   

 

 PROGRAM PDF

Ilość wyświetleń: 2263