Sierpów stanowisko 1. Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Strona główna » Aktualności » Sierpów stanowisko 1. Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

DOFINANSOWANIE


Celem zadania jest ochrona i popularyzacja w europejskim środowisku naukowym dziedzictwa archeologicznego jakim jest stanowisko 1 w Sierpowie, pow. zgierski, w zgodnie z normami międzynarodowymi, wskazanymi w Konwencji Maltańskiej i Karcie Lozańskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i publikację, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wyników wieloletnich badań wykopaliskowych, w tym przedwojennych, prowadzonych na jednym z największych zarejestrowanych na terenie Polski środkowej cmentarzysk ciałopalnych z epoki brązu oraz z wczesnej epoki żelaza. Projekt obejmuje przeprowadzenie analizy dokumentacji i zabytków, a jego uzupełnieniem będą interdyscyplinarne badania specjalistyczne z zakresu antropologii, archeozoologii, analizy chromatograficznej, badania składu chemicznego zabytków metalowych oraz datowania bezwzględnego C14. Publikacja dzięki szerokiej dystrybucji do 150 instytucji archeologicznych w Polsce i Europie, upowszechni zgromadzoną wiedzę o cmentarzysku.

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 


  


 

Prospekcja lotnicza

W ramach realizowanego przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi projektu związanego z opracowaniem i publikacją wyników badań cmentarzyska ciałopalnego z epoki brązu oraz z wczesnej epoki żelaza w Sierpowie pod Łęczycą, prowadzonych jest szereg badań specjalistycznych wpisujących się w jego interdyscyplinarny charakter. Jednym z elementów uzupełniających, nieinwazyjnych badań terenowych, jest prospekcja lotnicza prowadzona za pośrednictwem drona, której wykonawcą jest wieloletni partner Muzeum, Fundacja Badań Archeologicznych imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego w Łodzi. Zaplanowano kilku nalotów w różnych porach roku, obejmujących obszar stanowiska oraz jego najbliższej okolicy, których celem będzie zarejestrowanie wyróżników glebowych, roślinnych i wilgotnościowych, mogących pomóc w identyfikacji obiektów archeologicznych związanych z zapleczem osadniczym cmentarzyska. Dotychczas przeprowadzono dwa etapy prospekcji, obejmujące naloty w okresie wiosennym oraz na początku lata. 


Datowanie radiowęglowe

Wśród badań specjalistycznych realizowanych w ramach projektu związanego z opracowaniem i publikacją wyników badań cmentarzyska ciałopalnego z epoki brązu oraz z wczesnej epoki żelaza w Sierpowie do priorytetowych należy wykonanie serii dat radiowęglowych (C14). Datowania metodą AMS na podstawie próbek materiału kostnego z dwudziestu grobów ciałopalnych są realizowane w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Goslara. Uzyskane wyniki pozwolą na uściślenie wniosków przestrzenno-chronologicznych dla cmentarzyska. Będą także podstawą do bardziej precyzyjnej analizy porównawczej z innymi stanowiskami z tego poziomu chronologicznego z większymi seriami oznaczeń C14, szczególnie z Polski środkowej, w tym ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego, także opracowanymi i publikowanymi w ramach dotacji ministerialnych.  

 


 

Badania powierzchniowe

Jednym z elementów projektu MAiE w Łodzi poświęconego cmentarzysku z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Sierpowie są nieinwazyjne badania powierzchniowe realizowane przez Fundację Badań Archeologicznych imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego w Łodzi.

Prowadzona na obszarze około 30 ha precyzyjna, sprzężona z geolokalizacją inwentaryzacja materiałów ruchomych ma za zadanie dokładniejsze określenie zasięgu cmentarzyska, jak też zlokalizowanie jego bezpośredniego zaplecza osadniczego. W trakcie dwóch etapów badań wykonanych w okresie wiosennym oraz jesiennym namierzono ponad tysiąc punktów ze znaleziskami archeologicznymi, głównie w postaci fragmentów ceramiki, a także przedmiotów krzemiennych, które będą przedmiotem szczegółowej analizy kulturowo- chronologicznej.

 


 

NOC MUZEÓW

W trakcie Nocy Muzeów jednym z punktów programu będzie prezentacja cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Sierpowie pod Łęczycą, należącego do największych nekropolii z tych czasów odkrytych na obszarze Polski Środkowej. Wyniki wieloletnich badań prowadzonych już od lat 30 XX wieku są przedmiotem 2 letniego projektu realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków archeologicznych 2021”, którego zwieńczeniem będzie wydanie w tym roku publikacji książkowej. W ramach Galerii Jednego Zabytku zostanie wystawiona gablota z unikatowym znaleziskiem naczynia zoomorficznego, którego szczegóły będzie można prześledzić na towarzyszącej mu prezentacji 3D. Ponadto będą zaprezentowane postery oraz udostępniony bezpłatny folder, omawiające znaleziska na cmentarzysku. Przewidziano również nawiązujący tematycznie kącik dla najmłodszych.

 

Serdecznie zapraszamy do sal wystawowych Muzeum

POSŁUCHAJ 

Ilość wyświetleń: 907