Sierpów stanowisko 1. Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Strona główna » Aktualności » Sierpów stanowisko 1. Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

DOFINANSOWANIE


Celem zadania jest ochrona i popularyzacja w europejskim środowisku naukowym dziedzictwa archeologicznego jakim jest stanowisko 1 w Sierpowie, pow. zgierski, w zgodnie z normami międzynarodowymi, wskazanymi w Konwencji Maltańskiej i Karcie Lozańskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i publikację, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wyników wieloletnich badań wykopaliskowych, w tym przedwojennych, prowadzonych na jednym z największych zarejestrowanych na terenie Polski środkowej cmentarzysk ciałopalnych z epoki brązu oraz z wczesnej epoki żelaza. Projekt obejmuje przeprowadzenie analizy dokumentacji i zabytków, a jego uzupełnieniem będą interdyscyplinarne badania specjalistyczne z zakresu antropologii, archeozoologii, analizy chromatograficznej, badania składu chemicznego zabytków metalowych oraz datowania bezwzględnego C14. Publikacja dzięki szerokiej dystrybucji do 150 instytucji archeologicznych w Polsce i Europie, upowszechni zgromadzoną wiedzę o cmentarzysku.

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 


  


 

Prospekcja lotnicza

W ramach realizowanego przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi projektu związanego z opracowaniem i publikacją wyników badań cmentarzyska ciałopalnego z epoki brązu oraz z wczesnej epoki żelaza w Sierpowie pod Łęczycą, prowadzonych jest szereg badań specjalistycznych wpisujących się w jego interdyscyplinarny charakter. Jednym z elementów uzupełniających, nieinwazyjnych badań terenowych, jest prospekcja lotnicza prowadzona za pośrednictwem drona, której wykonawcą jest wieloletni partner Muzeum, Fundacja Badań Archeologicznych imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego w Łodzi. Zaplanowano kilku nalotów w różnych porach roku, obejmujących obszar stanowiska oraz jego najbliższej okolicy, których celem będzie zarejestrowanie wyróżników glebowych, roślinnych i wilgotnościowych, mogących pomóc w identyfikacji obiektów archeologicznych związanych z zapleczem osadniczym cmentarzyska. Dotychczas przeprowadzono dwa etapy prospekcji, obejmujące naloty w okresie wiosennym oraz na początku lata. 


 

Ilość wyświetleń: 260