Targ Kutnowski

Strona główna » Aktualności » Targ Kutnowski

 

Dyrektor

Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

prof. dr hab. Ryszard Grygiel

zaprasza na otwarcie wystawy

Targ kutnowski

ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie

oraz do udziału w Obchodach Nocy Świętojańskiej

w skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska w dniu 21 czerwca 2015 roku (niedziela)

 

Program obchodów:

14:00-15:30 Otwarcie i wernisaż wystawy pt. Targ kutnowski ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie

od 15:30 Pokaz tradycyjnego kowalstwa

od 15:30 Pokaz obracania wiatraka kozłowego

od 15:30 Pokaz tworzenia rzeźb Anioł i Diabeł Boruta w wykonaniu łęczyckich rzeźbiarzy

od 15:30 Widowisko Noc Świętojańska w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Świniczanki z kapelą i puszczanie wianków

Serdecznie zapraszamy!

 

noc swietojanska

Ilość wyświetleń: 1026