W dialogu. Ukraińskie tradycje przy polskim stole./ В діалозі. Українські традиції за польським столом

Strona główna » Aktualności » W dialogu. Ukraińskie tradycje przy polskim stole./ В діалозі. Українські традиції за польським столом

W DIALOGU. UKRAIŃSKIE TRADYCJE PRZY POLSKIM STOLE


W dialogu. Ukraińskie tradycje przy polskim stole

В діалозі. Українські традиції за польським столом

 

wystawa dostępna od 

12 kwietnia 2022 (godz. 13.30)

plac Wolności 14

 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi jest myślami z Ukrainą w trudnym dla niej czasie. Uważamy, że możemy okazać pomoc robiąc to, co dotychczas, upowszechniając i popularyzując kulturę Ukrainy. Prezentowana wystawa to etnograficzne zaproszenie do muzealnego domu otwartego, gdzie przy wspólnym stole, symbolu domu i ciepła rodzinnego, w aranżacji ukraińskich zabytków, sala wystaw muzealnych stanie się przestrzenią ukraińsko - polską wzajemnego odkrywania kultur, platformą edukacyjną wymiany myśli. Będzie to miejsce spotkań rodzin, dzieci szkolnych, wszystkich środowisk chcących podczas zajęć tematycznych, warsztatów, wykładów, prezentacji filmowych i artystycznych, uczestniczyć w wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących własnej tożsamości. W zbiorach naszego Muzeum znajdują się zabytki pozyskane w okresie międzywojennym, oraz podczas wieloletniej współpracy z Narodowym Muzeum Sztuki Ludowej Pokucia i Huculszczyzny w Kołomyi, Muzeum Etnograficznym we Lwowie, Narodowym Muzeum Ukraińskiej Ludowej Sztuki Dekoracyjnej w Kijowie i Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Na wystawie będzie można zobaczyć unikatowe huculskie pisanki i ceramikę, pokuckie malarstwo na szkle, stroje z Podola i Huculszczyzny, kilimy z manufaktury w Glinianach, banknoty. Wykonane podczas badań terenowych fotografie przybliżą tradycyjną i współczesną kulturę Ukrainy. Sztuka ludowa, pisanki, wyszycia, będące elementami tradycji ukraińskiej, zachowały żywotność do czasów współczesnych, stając się jednocześnie identyfikacyjnym symbolem narodowym i znakiem rozpoznawczym Ukrainy. Chcemy w dialogu kulturowym uzyskać wielogłos, będący naszym poparciem dla Ukrainy.

 

BILET 1 PLN

Zapraszamy! 

 

Kurator wystawystarszy kustosz mgr Alicja Woźniak Dział Strojów Ludowych i Tkanin

 

 

 


 

Археологічний і етнографічний музей у Лодзі думками з Україною у важкий для неї час. Користуючись нагодою, вважаємо за можливе допомогти Українцям пропагуючи та популяризуючи культуру України, що й робили до цього часу. Презентована виставка є етнографічним запрошенням до відчиненої музейної оселі, де за загальним столом ‒ символом дому та родинного тепла, ‒ в оточенні українських старожитностей, зала музейних виставок стане простором українсько-польського взаємовідкривання культур, освітньою платформою обміну думками. Це буде місце зустрічі для родин, школярів та представників усіх інших середовищ, які, під час тематичних занять, майстер-класів, лекцій, презентацій фільмів та інших мистецьких здобутків, бажають брати участь у взаємообміні знаннями та досвідом щодо власної ідентичності. У колекціях нашого музею є артефакти отримані в міжвоєнний період, а також за час багаторічної співпраці з Національним музеєм народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, Етнографічним музеєм у Львові, Національним музеєм українського народного декоративного мистецтва у м.Київ та Львівською національною академією мистецтв. На виставці будуть представлені унікальні гуцульські писанки та кераміка, покутський розпис на склі, костюми з Поділля та Гуцульщини, килими з мануфактури у м.Глиняни, нумізматичні вироби. Фотографії, зроблені під час польових досліджень, наблизять традиційну та сучасну культуру України. Народна творчість, писанки, вишивка, які є елементами українських традицій, збереглися до наших днів, ставши водночас національними символами та візитною карткою України. Ми хочемо через діалог культур відшукати поліфонію, що буде нашою підтримкою для України.

Запрошуємо!

 

 


5 kwietnia gościliśmy w Muzeum profesor Zenovię Shulhę-Galan z Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk, z którą współpraca trwa od 2007 roku. To spotkanie było nie tylko okazją do rozmów o dotychczasowej współpracy polsko – ukraińskiej na polu kulturalnym, ale także przyczynkiem do kolejnych dialogów, np. takich jakim jest wystawa pt. „W dialogu. Ukraińskie tradycje przy polskim stole (В діалозі. Українські традиції за польським столом)" Z profesor Zenovią Shulhą - Galan rozmawiają: Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi Dominik Kacper Płaza oraz Alicja Woźniak - autorka wystawy.

 

 

Ilość wyświetleń: 873