XXIII Dialog Dwóch Kultur/XXIII ДІАЛОГ ДВОХ КУЛЬТУР

Strona główna » Aktualności » XXIII Dialog Dwóch Kultur/XXIII ДІАЛОГ ДВОХ КУЛЬТУР

XXIII DIALOG DWÓCH KULTUR


 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wraz z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi zapraszają na

 

DIALOG DWÓCH KULTUR 2023

Konferencję w Łodzi 13 września 2023 r.

Organizatorzy: Centrum Dialogu Kostiuchnówka Chorągiew Łódzka ZHP, Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.

 

Legioniści i Strzelcy Siczowi

żołnierze Armii URL i ZURL oraz Wojska Polskiego

w walce o niepodległość Polski i Ukrainy – tradycja i pamięć

 

13.00 – 14.30 – Konferencja Naukowa I część

– p. dr Dominik Płaza Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego i dr Robert Andrzejczyk Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego – Wprowadzenie:

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (MJPwS) – Józefa Piłsudskiego wobec „kwestii ukraińskiej” przed 1914 rokiem

проф. д-р. іст. наук Володимир Трофимович, ОСТРІГ – Важкий шлях до Варшавського договору 1920 року.   

prof. dr hab. Przemysław Waingertner (UŁ) – Nieoczywiste korzenie polsko-ukraińskiego sojuszu w 1920 roku

проф. д-р іст. наук Микола Бармак, Тернопільський національний університет ім. Володимира Гнатюка – Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, (1919–1924 рр.) 

 

14.30 – 15.30 Obiad

15.30 – 17.00 – Konferencja Naukowa II część

prof. dr hab. Grzegorz Nowik (MJPwS) – Ofensywa Brusiłowa i Bitwa pod Kostiuchnówką.

проф. д-р іст. наук Андрій Смірнов (Національний університет. Острозька академія)  – Проблеми українсько-польських відносин в діяльності Степана Скрипника в 1930-х роках

drhab. prof. UJK MarekDutkiewicz (UŁ) – SłużbazdrowiaLegionówPolskichpodczaswalknaWołyniuw 1915 i 1916 roku

канд. іст. наук, доцент Володимир Собчук(Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка)Голосами епохи жахіть: Околиці Кременця доби Другої світової війни в документах репресивно-каральних органів СРСР.(Głosami epoki przerażeń: Okolice Krzemieńca w czasie II wojny światowej w dokumentach organów represyjnych i karnych ZSRR).

dr Agnieszka Jędrzejewska  (UŁ) – Józef Olszyna Wilczyński i Wilhelm Wilczyński w walkach na Reducie Piłsudskiego w 1916 roku.

mgr Ewa KozłowskaLegioniści polegli pod Kostiuchnówką latem 1916 r.

 

17.00 – 17.30 – Przerwa kawowa

17.30 – 19.30 – Konferencja Naukowa III część

проф. д-р іст. наук Ганна Капустян(Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського) – Рафаель Лемкін: спроба створити світ у якому поважають гуманітарне право

hm. Jarosław GóreckiDziałalność Centrum Dialogu Kostiuchnówka w zabezpieczeniu mogił i miejsc pamięci walk Legionów na Wołyniu.

проф. д-р іст. наук Ірина Скакальська(Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка) – Освітньо-культурний діалог у міжвоєнний період (20-30-ті роки) в Кременці: українські та польські діячі, співпраця та розвиток в контексті публічної історії.

płk Tadeusz KrząstekPrace studentów Studium Europy Wschodniej i Uniwersytetu Narodowego Akademia ostrogska w kwaterach żołnierzy z 1920 r. na cementarzach w ostrogu i Brodach w l. 2017–2019.

(przedstawiciel Polony) – Prace badawcze i konserwatorskie wspólnego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie.

магістр Світлана Чеканова (Тернопільський обласний краєзнавчий музей) Збереження спільної української та польської спадщини в Україні (Пергаменти  в фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею)

(przedstawiciel Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN) – Inwentaryzacja grobów i cmentarzy polskich i ukraińskich – w Polsce i na Ukrainie.

 

 

 

Dialog Dwóch Kultur należy dziś do najważniejszych interdyscyplinarnych imprez organizowanych wspólnie przez Polaków i Ukraińców. Na spotkaniach posłuchać można wykładów z zakresu historii, przedstawiających trudne losy i dążenia wolnościowe obu narodów. Każdego roku w spotkaniach, zainicjowanych w latach 90. przez muzealnika i pisarza Mariusza Olbromskiego, po obu stronach granic, bierze udział setki osób. Na terenie Ukrainy stałym miejscem spotkań jest miasto Krzemieniec i Muzeum Juliusza Słowackiego. Spotkania Dialogu odbyły się także m.in. w Drohobyczu, Lwowie, Żurawnie, Nahujowicach i w Stryju. W Polsce, oprócz Warszawy, także w Przemyślu, Bolestraszycach, w Podkowie Leśnej w Stawisku. Trwałym osiągnięciem Dialogu Dwóch Kultur jest rocznik ukazujący się po polsku i ukraińsku.

Głównym pomysłodawcą Dialogu Dwóch Kultur jest Mariusz Olbromski, literat, działacz kulturalny, który od wielu lat podejmuje inicjatywy w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego dawnych Kresów Rzeczypospolitej, a także budowania porozumienia między oboma narodami. Angażował się w utworzenie muzeów literackich: Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Józefa Conrada-Korzeniowskiego w Berdyczowie, Aleksandra Fredry w Rudkach, a ostatnio podjął inicjatywę powołania Muzeum Mikołaja Reja w Żurawnie nad Dniestrem. Za działalność kulturotwórczą uhonorowany został kilkunastoma odznaczeniami, w tym srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

 

Діалог двох культур сьогодні є одним із найважливіших міждисциплінарних заходів, організованих спільно поляками та українцями. Під час зустрічей можна послухати лекції з історії, котрі розповідають про непрості долі та прагнення до свободи обох народів. У зустрічах, ініційованих у 1990-х роках музеєзнавцем і письменником Маріушем Ольбромським, щороку беруть участь сотні людей по обидва боки кордону. В Україні постійними місцями зустрічі є місто Кременець і Музей Юліуша Словацького. Діалогові зустрічі відбувалися також у Дрогобичі, Львові, Журавні, Нагуєвицях та Стрию. У Польщі, окрім Варшави, також у Перемишлі, Болестрашицях, Лісовій Підкові і Ставіську. Довготривалим досягненням Діалогу двох культур є також українсько-польский щорічник.


Головним ініціатором Діалогу двох культур є Маріуш Ольбромський, письменник, культурний діяч, який багато років виступає з ініціативами популяризації культурної спадщини колишнього польського пограниччя, а також побудови порозуміння між обома народами. Він брав участь у створенні літературних музеїв: Юліуша Словацького в Кшеменці, Юзефа Конрада-Коженьовського в Бердичові, Олександра Фредро в Рудках, а нещодавно виступив з ініціативою заснування Музею Миколая Рея в Журавні на Дністрі. За свою культуротворчу діяльність він був відзначений кількома нагородами, зокрема срібною медаллю Gloria Artis за заслуги перед культурою.

 

 

 

Ilość wyświetleń: 171