Z czasów zarazy. Nowe nabytki Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z lat 2020-2021

Strona główna » Aktualności » Z czasów zarazy. Nowe nabytki Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z lat 2020-2021

Z CZASÓW ZARAZY.
NOWE NABYTKI MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO
I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI
Z LAT 2020 - 2021


Wystawa czasowa „Z czasów zarazy. Nowe nabytki Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z lat 2020-2021” prezentuje dary i zakupy oraz zabytki archeologiczne pozyskane podczas kwerend naszych muzealników w trudnych czasach „zarazy” COVID-19, wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

 

Wystawa dostępna

10.02.2022 - 27.03.2022

 

Przesłaniem wystawy jest zaprezentowanie Państwu efektów współpracy z szeregiem naszych darczyńców, która nie ustała nawet podczas trudnej sytuacji epidemiologicznej w tych dwóch ostatnich latach. Zabytkami, które tu prezentujemy, chcemy Państwu pokazać, że przez ten czas nieustająco pracowaliśmy nad powiększaniem i opracowywaniem merytorycznym zbiorów Muzeum oraz że z wielką ostrożnością i przy zachowaniu wszystkich obowiązujących obostrzeń współpracowaliśmy z ludźmi z całej Polski, a także zza granicy, czego rezultaty w postaci zgromadzonych nowych kilkuset nabytków możecie Państwo podziwiać na wystawie.

 

POBIERZ KATALOG

 

Zabytki każdego z Działów zaprezentowane są w specjalnie zasygnalizowanym, symbolicznym kontekście kolorystycznym. Zaaranżowana szara przestrzeń archeologiczna wprowadzająca widza na ekspozycję odnosi nas do barw ziemi, w której najczęściej zabytki archeologiczne są odkrywane. Sala etnograficzna, gdzie każdy Dział ma specjalnie przydzieloną strefę kolorystyczną odpowiada danej tematyce merytorycznej. Całość zaś, w zamyśle kuratorki, ma odzwierciedlać niezwykłą barwność, która charakteryzuje zarówno wiele płaszczyzn ludowego rękodzieła, jak i objawia się w każdej strefie tradycyjnego zdobnictwa. Przede wszystkim ma kolorystycznie przypominać ludowy pasiak, jako obecnie podstawowy wyznacznik „ludowości”, ale także odnosić się do kolorowych wycinanek ludowych, czy związanych z pobożnością ludową barwnych wstążek, którymi zawsze w maju ludność ozdabiała krzyże i kapliczki i przydrożne. Podobnie strefa, w której prezentuje się Dział Widowisk Lalkowych oraz Dział Numizmatyczny ma swoją konotację kolorystyczną.

 

Cykl wystaw dotyczących prezentacji nowych nabytków w naszym Muzeum rozpoczął się w 1982 r. i od tamtej pory co kilka lat w ten wystawienniczy sposób dziękujemy naszym darczyńcom oraz chwalimy się nowymi zabytkami, które udaje nam się pozyskiwać. Do ciekawszych okazów, które można zobaczyć na obecnej ekspozycji jest bogata kolekcja darów numizmatyczno-etnograficznych podarowanych Muzeum przez podróżnika, pasjonata i kolekcjonera, p. Mirosława Kruszyńskiego. Zobaczycie Państwo kilkadziesiąt eksponatów spoza krajów europejskich, które dzięki jego uprzejmości zasiliły zbiory m.in. Działu Kultur Ludów Pozaeuropejskich. W Zespole Działów Etnograficznych wyróżnia się ponadto i wart jest obejrzenia wspaniały obraz namalowany na desce przez Józefa Furdynę (ur. 1930 r.), krakowskiego artystę, konserwatora zabytków, etnografa i wybitnego witrażystę. Wśród zbiorów Działu Strojów Ludowych i Tkanin na uwagę zasługuje wyjątkowy komplet wykonany przez artystkę łódzkiej ASP, profesor Dorotę Sak.

 

 

Zbiory archeologiczne są rezultatem badań archeologów pracujących w Muzeum. Na wystawie zobaczycie Państwo m.in. fragmenty ceramiki pozyskane podczas kontynuacji badań sondażowych na stanowisku 9 w Sarnowie gm. Lubraniec, czy ostrogę z brązu z I w.n.e. pozyskaną podczas badań sondażowych w Tumie, gm. Góra św. Małgorzaty.

 

 

Kolekcja Działu Widowisk Lalkowych jest efektem zakupów, jak i ofiarności darczyńców - teatrów i osób pryawatnych.
W latach 2020-2021 zbiory Działu Widowisk Lalkowych wzbogaciły się o 60 obiektów. Do nowych nabytków należy jedna rzeźba ceramiczna oraz 35 projektów scenograficznych zakupionych od Marii Kostrzewskiej - Baron, a także 19 projektów scenograficznych przekazanych w darze przez Wlademara Wolańskiego i Joannę Hrk. Kolekcję wzbogaciły również dwie marionetki radżasthańskie przekazane w darze przez Annę Plucińską - Amribd oraz 3 marionetki indonezyjskie podarowane przez Mirosława Kruszyńskiego.

 

 

Natomiast Dział Numizmatyczny Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, od początku swojego istnienia, tj. od 1948 roku pozyskuje zabytki w wyniku prac wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum oraz darów i nabytków od instytucji oraz osób prywatnych. W latach 2020-2021 do Muzeum trafiło 1049 zabytków, głównie od darczyńców, ale będzie można również zobaczyć zakupiony do Działu srebrny kieliszek  z okresu powstania styczniowego.

 

 

 

 

Wystawa objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego 

Patronat medialny sprawują: Radio Łódź, TVP 3 Łódź

 


 

Kurator wystawy: Anna Smolińska

Zespół ds. organizacji: Karolina Skalska, Jonna Wicha, Joanna Rembowska, Bartosz Bonder

 


 

FOTORELACJA Z OTWARCIA WYSTAWY

Ilość wyświetleń: 1168