Diabeł Boruta. Łęczycka pamiątka z regionu

Strona główna » Działy » Projekty 2022 » Diabeł Boruta. Łęczycka pamiątka z regionu

DIABEŁ BORUTA. ŁĘCZYCKA PAMIĄTKA Z REGIONU


Projekt ma na celu ożywienie, podtrzymanie i ochronę niematerialnego dziedzictwa z regionu łęczyckiego, dotyczącego powszechnie znanej tam postaci diabła Boruty. Etnograficznie region łęczycki jest najmniej spopularyzowany na terenie województwa łódzkiego. Zanikająca legenda o diable zamieszkującym podziemia zamku w Łęczycy ma być inspiracją do przypomnienia lokalnych, często zapomnianych tradycji. Zadanie jest przeznaczone dla dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży licealnej, szkół artystycznych oraz dorosłych, w tym twórców ludowych i wszystkich miłośników kultury ludowej z Łęczycy i województwa łódzkiego. Projekt zakłada serię wykładów on-line dotyczących historii i tradycji związanych z diabłem Borutą, poprzedzonych badaniami terenowymi, a także kwerendami muzealnymi (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum w Łęczycy, Muzeum Regionalne w Kutnie). Po merytorycznym przygotowaniu potencjalnych uczestników, przeprowadzony zostanie konkurs na pamiątkę z regionu łęczyckiego dotyczący diabła Boruty. Finałem projektu będzie wystawa pokonkursowa w skansenie- Łęczycka Zagroda Chłopska w Kwiatkówku. Na wystawie znajdą się prace pokonkursowe oraz zbiory muzealne.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 34 000,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 38 600,00 PLN

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022

 

 

 

WYNIKI KONKURSU

Po zweryfikowaniu prac konkursowych, których wpłynęło 42 w kategorii dzieci i młodzież do lat 18 oraz 3 w kategorii osób dorosłych, komisja w składzie: dr Dominik Kacper Płaza, Anna Dłużewska - Sobczak, Sylwia Kacalak, Janusz Jankowski, Andrzej Białkowski oraz Michał Pająk przyznała nagrody: 

 

1. W grupie dzieci i młodzieży do lat 18: 

Nagroda pierwsza: Kacper Durys, Łęczyca

Nagroda druga: Julia Pałczyńska, Karsznice, Góra św. Małgorzaty

Nagroda trzecia: Julian Andrzejczak, Łęczyca

 

Wyróżnienia: Daria Malinowska, Maja Gabryelczyk, Łęczyca, Agata Ziarkowska, łęczyca, Piotr Borchun, Ksawerów, Hubert Torbicki, łęczyca, Julia Piotrowska, Orszewice, Góra św. Małgorzaty, Zuzanna Lisewska, Podgórzyce, Góra św. Małgorzaty. 

 

2. W grupie osób dorosłych: 

Nagroda pierwsza: Roman Bedoński, Bibianów, Parzęczew

Nagroda druga: Jacek Grzelak, Błonie, Łęczyca

Nagroda trzecia: Iwona Wojceichowska - Stughes, Pmarzany Fabryczne, Iwłodawa

 

 
 
Rozstrzygnięcie konkursu "Diabeł Boruta. Łęczycka pamiątka z regionu" za nami! 29 września w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska obradowało jury w składzie: Anna Dłużewska- Sobczak, Sylwia Kacalak, Janusz Jankowski, Andrzej Białkowski, Michał Pająk pod przewodnictwem Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi dr Dominika Kacpra Płazy.
 
 

 

Ilość wyświetleń: 156