Dział Naukowo-Oświatowy

Strona główna » Działy » Dział Naukowo-Oświatowy

Liliana Misiak - Kuźbik (liliana.misiak@maie.lodz.pl) - kierownik działu 

Agata Buchholtz (agata.buchholtz@maie.lodz.pl)

Tomasz Prokop (tomasz.prokop@maie.lodz.pl)

(tel. 632-84-40 wew. 23, 29). 

 

Dział ten samodzielnie funkcjonuje od 1966 roku. Podstawowym zadaniem działu jest upowszechnianie i reklama osiągnięć naukowych Muzeum oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu jego specjalności. W tym celu dział: 

- organizuje wystawy okolicznościowe, 
- oprowadza zorganizowane grupy po wystawach, 
- organizuje i przeprowadza lekcje muzealne (z zakresu historii, historii sztuki, archeologii oraz etnografii polskiej i powszechnej) dla dzieci i młodzieży szkolnej, uzupełniane filmami, prezentacjami multimedialnymi i zabytkami, 
- przeprowadza plastyczne zajęcia warsztatowe, 
- organizuje wykłady i odczyty dla dorosłej publiczności, 
- uczestniczy w organizacji imprez na terenie Muzeum, 
- współpracuje z pokrewnymi instytucjami i towarzystwami, 
- udziela konsultacji naukowych i informacji o wystawach i działalności Muzeum. 

Dział Naukowo-Oświatowy opiekuje się również Kołem Miłośników Archeologii i Etnografii działającym nieprzerwanie od 1970 roku. W trakcie spotkań przeznaczonych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli i wszystkich chętnych odbywają się wykłady z zakresu archeologii, historii, historii sztuki, etnologii, numizmatyki oraz metodyki prac terenowych. Spotkania odbywają się w każdy pierwszy, roboczy poniedziałek miesiąca od paździrnika do czerwca w gmachu Muzeum (sala 212/213) o godz.17:00. WSTĘP WOLNY

Tematy lekcji, warsztatów i odczytów prowadzonych przez Dział Naukowo-Oświatowy podajemy w zakładce EDUKACJA. Ilość wyświetleń: 8155