Koło Miłośników

Strona główna » Edukacja » Koło Miłośników

Dział edukacji opiekuje się również Kołem Miłośników Archeologii i Etnografii działającym nieprzerwanie od 1970 roku. W trakcie spotkań przeznaczonych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli i wszystkich chętnych odbywają się wykłady z zakresu archeologii, historii, historii sztuki, etnologii, numizmatyki oraz metodyki prac terenowych.

 

Spotkania 2022

 

Wykłady dostępne na Facebooku profil „EDU MAiE”.

21.12 godzina 17:00

Boże Narodzenie - tradycje i zwyczaje

 

15.12 godzina 17:00

Henryk Ryl - społecznik, reżyser, lalkarz

 

23.11 godzina 17:00

Skarb z epoki brązu z Bolesławca nad Prosną

 

11.11 godzina 17:00

Bitwa pod Kostiuchnówką a archeologia

 

19.10 godzina 17:00

Obyś żył szczęśliwy ile czasu żyje feniks - historia grodziska w Tumie

 

05.10 godzina 17:00

Obyś żył szczęśliwy... - Monety odkryte na grodzisku w Tumie

 

14.09 godzina 17:00

Galeria scenografów polskiego teatru. Joanna Braun

 

19.06 godzina 17:00

Lutomiersk wczesnośredniowieczny

 

24.05 godzina 17:00 - wykład odbędzie się w muzeum pl. Wolności 14 w sali audiowizualnej

Pierwsze polskie banknoty powojenne 1944-1950

 

13.04 godzina 17:00

Wielkanoc- tradycje i zwyczaje

 

21.03 godzina 17:00

Historyczne formy teatru lalek

 

23.02 godzina 17:00

Nowe nabytki do Działu Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich. Dar Mirosława Kruszyńskiego

 

26.01 godzina 17:00

Co to jest archeologia i czym się zajmuje. Od mamutów po średniowieczne zamki i dzień współczesny

 

Spotkania 2021

16.12 godzina 15:00

Zasługi polskich żołnierzy dla instytucji muzealnych

W ramach projektu Dla polskich muzeów". Unikatowa kolekcja monet zebranych przez A. Kleina na Bliskim Wschodzie w zbiorach MAiE w Łodzi." zapraszamy na wykład poświęcony postawie polskich żołnierzy, zbierających zabytki dla polskich instytucji muzealnych. Wykład wygłosi prof. dr hab. Mariusz Mielczarek.

Wykład dostępny na Facebooku profil „EDU MAiE”.
 
15.12 godzina 15:00

Polskie muzealnictwo na przełomie XIX i XX wieku

W ramach projektu Dla polskich muzeów". Unikatowa kolekcja monet zebranych przez A. Kleina na Bliskim Wschodzie w zbiorach MAiE w Łodzi." zapraszamy na wykład poświęcony postawie polskich żołnierzy, zbierających zabytki dla polskich instytucji muzealnych. Wykład wygłosi prof. dr hab. Mariusz Mielczarek.

Wykład dostępny na Facebooku profil „EDU MAiE”.

24.11 godzina 17:00

Wykład on-line „Wyrób naczyń glinianych w pradziejach”.

Skąd się wzięły naczynia gliniane? Jaki jest ich rodowód? W jaki sposób były wykopywane i co oznaczały dla rozwoju społeczności pradziejowych? Oto szereg pytań, na które postaramy się odpowiedzieć podczas naszego spotkania z Archeologią.
Wykład online poprowadzi dr Błażej Muzolf.

Wykład dostępny na Facebooku profil „EDU MAiE”.

Wykład on-line "Historia święta Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego"

Pierwsze dni listopada to w Kościele Katolickim czas poświęcony pamięci zmarłych. Często całymi rodzinami wybieramy się wtedy na groby bliskich, zapalamy znicze, przynosimy kwiaty, wspominamy tych, którzy odeszli.
Dawne zwyczaje, takie jak rozpalanie ognisk przy cmentarzach czy karmienie dusz zastąpiły obrzędy kościelne, ale jedno pozostało niezmienne – nieprzemijająca pamięć o tych, których już z nami nie ma.
Podczas wykładu przybliżona zostanie historia święta Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego; kiedy i przez kogo zostały ustanowione w Kościele Katolickim, dlaczego ich data została wyznaczona na początek listopada, a także jak na przestrzeni lat zmieniały się zwyczaje i sposób celebrowania tych dni.

22.09 godzina 17:00

Wykład on-line "Obrządek pogrzebowy w Polsce środkowej na przełomie er."

Temat prezentacji obejmuje okres pomiędzy przełomem III/II wieku p.n.e., a V wiekiem n.e. W tym czasie na ziemiach środkowej i południowej Polski zamieszkiwała ludność kultury przeworskiej, której dominującym obrządkiem pogrzebowym było ciałopalenie. Celem jest pokazanie, na podstawie badań wykopaliskowych kilku cmentarzysk, przemian w obrzędowości pogrzebowej, a także lokalnych różnic w blisko 700 letnim rozwoju kultury przeworskiej. Drugim aspektem prezentacji jest przedstawienie cmentarzysk jako bardzo ważnych źródeł do poznania kultury materialnej społeczności kultury przeworskiej, jej przemian szczególnie w kontekście chronologicznym, umożliwiających w dość wąskich ramach czasowych datowanie poszczególnych zjawisk w sferze duchowej i materialnej. 

Wykład dostępny na Facebooku profil „EDU MAiE”.

 

14.07 godzina 16:00

Wykład on-line "Olejarnie i tradycyjny wyrób oleju na obszarze Polski środkowej."

Opowiemy o tradycyjnym olejarstwie na terenie Polski środkowej. Zaprezentowane zostaną przykłady udokumentowanych urządzeń służących do wyrobu oleju oraz technika jego wyrobu. Poruszone zostanie również zagadnienie potrzeby ochrony tego rodzaju urządzeń i możliwości ich wykorzystania w celu organizacji pokazów i warsztatów w muzeach na wolnym powietrzu ze szczególnym uwzględnieniem olejarni w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej w Kwiatkówku.

Wykład dostępny na Facebooku profil „EDU MAiE”.

 

25.05 godzina 12:00

Wykład on-line "Monumentalne grobowce z epoki kamieni na Kujawach."

Zaprezentujemy najstarsze z zabytków architektury w Polsce w postaci monumentalnych grobowców kujawskich zbudowanych w epoce kamienia, ok. 5500 lat temu. Z megalitami można zapoznać się w Parku Kulturowym Wietrzychowice i Parku Kulturowym Sarnowo oraz na wystawie czasowej w naszym muzeum. 

Wykład dostępny na Facebooku profil „EDU MAiE”.

 

18.05 godzina 12:00

Wykład on-line "Scenografia polskiego teatru lalek w drugiej połowie XX wieku."

Zaprezentujemy projekty oraz lalki teatralne w nurtach: sztuka dla dziecka, inspiracje polską sztuką ludową, inspiracje innymi kulturami, inspiracje epokami historycznymi, inspiracje modą współczesną.

Wykład dostępny na Facebooku profil „EDU MAiE”.

 

 
Ilość wyświetleń: 525