Meandry przeszłości - lekcje dla przedszkolaków i uczniów szkół wszystkich typów