Namalować historię - konkursy historyczno-plastyczne

Strona główna » Edukacja » Namalować historię

Podsumowanie konkursu „Rycerze i ich czasy”

 

W dniu 28 kwietnia 2017 r.  w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym odbyło  się uroczyste zakończenie konkursu historyczno-plastycznego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych  pt. „Rycerze i ich czasy”. W konkursie wzięło udział 38 szkół.

Uczniowie, pracując samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych, mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną ilustrującą życie i obyczajowość rycerstwa europejskiego w średniowieczu.

W trakcie pierwszego, szkolnego etapu konkursu nauczyciele wyselekcjonowali 305   prac i przekazali organizatorom. Komisja konkursowa wybrała i nagrodziła najlepsze z nich.

Łącznie nagrodzono nagrodami rzeczowymi i dyplomami 57 uczniów   (49 prac), oraz przyznano dyplomy 43 nauczycielom i 38 szkołom. Nagrody  ufundowali: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne  oraz Szkoła Podstawowa  Nr 40.

 

Najwięcej nagród zdobyły:

 8 nagród      -  SP 137

 6 nagród      -  SP 172

 3 nagrody    -  SP  44, SP 120, SP ABIS i SP 3 w Pabianicach

 

 

Ilość wyświetleń: 3636