Wypożyczenia

Strona główna » O muzeum » Wypożyczenia


Zarządzeniem nr 6/2015 Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etograficznego w Łodzi z dnia 25.03.2015 roku

wprowadza się Regulamin Wypożyczania Muzealiów ze Zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 
wraz z załącznikami (formularz wiosku wypożyczenia muzealiów, formularz umowy użyczenia, formularz protokołu zdawczo-odbiorczego użyczenia).

 

Do pobrania:

Regulamin Wypożyczania Muzealiów ze Zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (format DOC)

formularz wniosku wypożyczenia muzealiów (format DOC)

formularz umowy użyczenia (format DOC)

formularz protokołu zdawczo-odbiorczego użyczenia (format DOC)

- formularz umowy użyczenia (badania naukowe) od dnia 13 maja 2020 

- formularz umowy licencyjnej (badania naukowe)

 


Zarządzeniem nr 13/2018 Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z dnia 18.06.2018 r. wprowadza się zasady udostępniania materiałów archiwalnych. 

Do pobrania:

- Zarządzenie nr13/2018 Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z zdni 18.06.2018 r. ws. zasad udostępniania materiałów archiwalnych (PDF)

- Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych (format DOC)

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (format DOC) 

- Formularz umowy licencyjnej odpłatnej (fotografia)

Ilość wyświetleń: 5383