Regulamin zwiedzania

Strona główna » Skansen » Drogowskaz » Regulamin zwiedzania

 

 REGULAMIN ZWIEDZANIA

Skansenu "Łęczycka Zagroda Chłopska" w miejscowości Kwiatkówek 26A

należącego do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

§1

1. Podstawą wejścia do Skansenu "Łęczycka Zagroda Chłopska" (dalej: Skansen) jest ważny bilet wstępu (paragon fiskalny), bilet bezpłatny, zaproszenie lub zgoda Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

2. Na 20 minut przed zamknięciem Skansenu kasa nie prowadzi sprzedaży biletów wstępu.

3. Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować do kontroli.

4. Biletu wstępu nie można przekazać innej osobie.

5. Zakupione bilety wstępu nie podlegają zwrotowi.

6. Wysokość opłat za wstęp do Skansenu oraz inne świadczone usługi ustalane są odrębnymi zarządzeniami Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

7. Lista osób uprawnionych, zgodnie z "Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia" znajduje się do wglądu w kasie biletowej i na stronie www.maie.lodz.pl.

§2

1. Dniem wolnego wstępu do Skansenu jest wtorek.

2. Dni i godziny otwarcia Skansenu dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.maie.lodz.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych na terenie Skansenu).

3. Skansen można zwiedzać:

- indywidualnie;

- w grupach zorganizowanych;

(rezerwacji terminów zwiedzana dla grup zorganizowanych można dokonywać pod adresem skansen@maie.lodz.pl lub pod numerem telefonu: 888 22 48 67);

- osoby indywidualne mogą zwiedzać Skansen bez przewodnika;

- dopuszcza się oprowadzanie grup przez przewodnika niebędącego pracownikiem Skansenu;

- grupy zwiedzające Skansen z przewodnikiem mogą liczyć maksymalnie 25 osób

(w przypadku liczniejszych grup istnieje konieczność ich podziału);

- opiekun grupy, która zarezerwowała zwiedzanie powinien stawić się w Skansenie 10 minut przed wyznaczoną godziną w celu uiszczenia opłat i przygotowania grupy do zwiedzania.

4.  Rezerwacji terminu zwiedzania - usługi przewodnickiej (w tym w języku angielskim) można dokonać, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem, a rezerwacji zajęć muzealnych przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem przesyłając zamówienie:

- na adres e-mail: skansen@maie.lodz.pl;

- telefonicznie pod nr 888 22 48 67 w godzinach 10-16 w dniach otwarcia Skansenu.

5. W Skansenie obowiązuje ruch pieszy.

6. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag pracowników Skansenu.

7. Ostatnie wejście na teren Skansenu możliwe jest najpóźniej na 20 minut przed zamknięciem.

8. Rodzice, nauczyciele lub opiekunowie muszą towarzyszyć dzieciom i młodzieży podczas zwiedzania. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych.

§3

1. Skansen jest otwarty dla zwiedzających od wtorku do niedzieli oraz w: drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia.

2. Skansen jest zamknięty dla zwiedzających w każdy poniedziałek, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 1 listopada.

3. Przebywanie poza godzinami otwarcia na terenie Skansenu wymaga zgody Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

4. W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi może udostępnić ekspozycję do zwiedzania poza godzinami otwarcia Skansenu.

5. Dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Skansenu może zostać zarządzeniem Dyrektora ograniczony lub całkowicie wyłączony z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających, prowadzone prace budowlano - konserwatorskie lub w innych szczególnych sytuacjach. Odpowiednia informacja na ten temat zamieszczona będzie na stronie internetowej www.maie.lodz.pl.

§4

1. Na terenie Skansenu zakazuje się:

- spożywania alkoholu, palenia papierosów, tytoniu i innych środków odurzających;

- używania i rozniecania ognia, odpalania fajerwerków, petard i innych materiałów łatwopalnych;

- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, materiałów łatwopalnych i toksycznych;

- dotykania eksponatów, elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz;

- wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzających;

- wchodzenia na teren ogródków przyzagrodowych;

- wnoszenia i spożywania we wnętrzach Skansenu żywności i napojów;

- wprowadzania rowerów, motorowerów i innych pojazdów jednośladowych;

- zaśmiecania Skansenu i terenu wokół.

2. Zabrania się wstępu na teren Skansenu osobom:

- znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

- posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu (potencjalnie uznane za niebezpieczne);

- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;

- nieprzestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu.

3. Ze względu na położenie Skansenu oraz charakter całego obiektu należy zachować szczególną ostrożność na zejściach, podejściach, schodach kamiennych i drewnianych (szczególnie po deszczu), zwracać uwagę na progi i wielkość drzwi w obiektach skansenowskich. Szczególną ostrożność należy zachować przy wchodzeniu na schody wiatraka.

4. Zwierzęta wprowadzane na teren Skansenu powinny być prowadzone na smyczy.

 §5

1. Za wykonywanie w celach prywatnych zwiedzającego zdjęć, filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń organizowanych na terenie Skansenu nie pobiera się opłaty. Podczas tych czynności nie można utrudniać zwiedzania innym osobom, a w pomieszczeniach nie wolno używać statywów, lamp błyskowych i dodatkowych źródeł światła.

2. Wykonywanie zdjęć, filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych w celach komercyjnych i naukowych wymaga zgody Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

 §6

1. Zgody Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi wymaga:

- prowadzenie na terenie Skansenu działalności gospodarczej (w tym akwizycji) i artystycznej (w tym akcji reklamowych, happeningów itp.);

- wjazd pojazdów na teren Skansenu.

2. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Skansenu.

3. Na terenie Skansenu działa sieć kamer rejestrująca i archiwizująca obraz.

4. Skargi i wnioski ze strony zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi, Pl. Wolności 14, 91-415 Łódź w godzinach 8:00 - 16:00.

 §7

1. Wykupienie biletu wstępu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu pracownik Skansenu ma prawo zwrócić się do zwiedzającego o opuszczenie Skansenu, a zwiedzający zobowiązany jest to polecenie zrealizować. W takiej sytuacji nie przysługuje zwiedzającemu zwrot kosztów biletu.

Dyrektor Muzeum Archeologicznego

i Etnograficznego w Łodzi

 

 

Zapraszamy!

 

Ilość wyświetleń: 2489