Zwiedzaj Muzeum

Strona główna » Zwiedzaj Muzeum

 

 

 

 

13.30 - 14.00 - PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ 

PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE
WTOREK 11.00 - 17.00
ŚRODA 11.00 - 17.00
CZWARTEK 11.00 - 17.00
PIĄTEK 11.00 - 17.00
SOBOTA 11.00 - 17.00
NIEDZIELA 11.00 - 17.00

 

Kasa biletowa Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi czynna do g. 16.30.

Płatność kartą lub gotówką. 

 

NORMALNY 12 ZŁ
ULGOWY 9 ZŁ
GRUPOWY (OD 11 OSÓB) 10 ZŁ/ OS.
WYCIECZKOWY (OD 25 OSÓB) 8 ZŁ/ OS.
BILET WSPÓLNY 
MUZEUM & SKANSEN 
NORMALNY
20 ZŁ
BILET WSPÓLNY
MUZEUM & SKANSEN
ULGOWY
14 ZŁ
ZAJĘCIA EDUKACYJNE WG CENNIKA
WTOREK WSTĘP BEZPŁATNY
ZAJĘCIA EDUKACYJNE CENNIK

 


50% DLA POSIADACZY ŁÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY  
50% DLA POSIADACZY WOJEWÓDZKIEJ KARTY RODZIN WIELODZIETNYCH  
20% DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY  
20% OD ULGOWEGO BILETU WSTĘPU DLA POSIADACZY KARTY SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  
20% OD ULGOWEGO BILETU WSTĘPU DLA POSIADACZY ŁÓDZKIEJ KARTY BEZ BARIER  

Przysługujące obniżki nie podlegają sumowaniu w razie posiadania więcej niż jednej karty. W takim przypadku przysługuje jedna obniżka w wyższej kwocie

 

Ustawa o muzeach. 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłat za wstęp do muzeów państwowych. 
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmienie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw. 

 


 

Regulamin zwiedzania Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi
Zasady zwiedzania Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemiologicznego
DO POBRANIA PODSTAWY PRAWNE DOT. LOTÓW DRONAMI NAD OBIEKTAMI MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO
I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI: 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
Ilość wyświetleń: 484